Sporda Sendika ve Güvencesiz Çalışma Sorunu

Sporun zamanla endüstrileşmesi, yani bir oyun olmanın yanı sıra bir ücret karşılığında yapılan iş konumuna gelmesi beraberinde sporcuların birtakım haklara…

14 Mayıs 2022