Close

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ilk defa “Olağanüstü Kötü Koşullar” nedeni ile Ek Tazminat Kararına Hükmetti

23 Nisan 2020’de FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (FIFA DRC), Faslı oyuncu Mourad Batna’nın Al Wahda FC (BAE) kulübü aleyhindeki iddialarını onayladı. Bu karar, 23 Kasım 2021’de de Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kısmen onaylandı.

FIFA DRC tarafından verilen kararda; kulübün, oyuncuya karşı takındığı tavrın yanlışlıklarına değinmektedir. Özellikle oyuncunun takım tarafından dışlanması, takımla birlikte yurtdışındaki bir eğitim kampına gitmesinin yasaklaması ve birkaç maaşının ödenmemesi bu durumlara örnek gösterilmiştir.

Oyuncuya karşı yapılan bu ciddi ve tekrarlanan ihlaller neticesinde oyuncu, kulübe karşı resmi bildirimlerde bulunmuş ancak bu bildirimlerinde başarılı olamamıştır. Bundan dolayı oyuncu sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshetmeye mecbur kalmıştır.

FIFA DRC, oyuncunun sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğine karar verdi ve kulübün oyuncuya  ödenmemiş maaşların yanı sıra; sözleşme ihlali nedeniyle tazminat ve ciddi koşullar için ek tazminat ödemesine hükmetti.

FIFA DRC, ilk kez bu dava ile birlikte “Olağanüstü Kötü Koşullar” için ek tazminat kararına hükmetmiştir. Söz konusu bu madde, yakın zamanda ‘FIFA Oyuncuların Statüsü ve Oyuncu Transferi Yönetmeliği’nde yeni getirilen bir tazminat türüydü.

FIFA Oyuncuların Statüsü ve Oyuncu Transferi Yönetmeliği (RSTP)

17/1-ii: “…..Olağanüstü Kötü Koşullarda Ek tazminat, 6 aylık maaşa kadar arttırılabilir. Toplam tazminat, zamanından önce feshedilen sözleşmenin kalan değerini aşamaz.” denmektedir.

Aynı zamanda, oyuncunun FIFA’ya yaptığı iddianın ardından Al Wahda FC, oyuncu hakkında Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu nezdinde 2 dava açtı:

  • 1.      Oyuncunun yeni bir kulübe transferini engellemeyi,
  • 2.      FIFA’nın önünde beklemede olan davaları engellemeyi amaçlıyordu.

Kulüp tarafından ulusal düzeyde başlatılan bu işlemlerin her ikisinde de Oyuncu haklı bulundu ve yeni kulübüne (Al-Jazira / BAE) transfer olmayı başardı.

Oyuncunun FIFA nezdinde aldığı lehte karar sonucunda Al Wahda FC, Lozan’daki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itirazda bulundu.

CAS, bir yandan Al Wahda FC’nin oyuncunun ödenmeyen maaşlarını ödemesine hükmedildiğini, diğer yandan sözleşmenin oyuncu tarafından haklı nedenle feshedildiğini teyit ederek kararı kısmen onayladı. Ancak, FIFA DRC Kararına uygun olarak oyuncuya ödenmesi gereken tazminatın bir kısmını düşürdü.

Heyet, oyuncunun duruşmada avukatı tarafından temsil edilmiş olmasına ve daha önce duruşmaya kendisinin katılamayacağını bildirmiş olmasına rağmen; oyuncunun duruşmaya katılmamasının “üzücü” olduğu notunu özellikle düşmüştür. Bilindiği üzere, tarafların duruşmada hazır bulunmalarının herhangi bir yasal veya düzenleyici hüküm tarafından gerekliliği yoktur. Dolayısıyla, Heyet’in bu şekilde not düşmesi anlamsız olup, 23 Kasım 2021’de alınan karar henüz CAS internet sitesinde yayımlanmamıştır.

RSTP madde 14 uyarınca genel kural; bir oyuncu sözleşmesini gecikmiş borçlar nedeniyle haklı nedenle feshettiğinde, kulüp oyuncuya RSTP madde 17 uyarınca tazminat ödeyecektir.

Bu durumda akla ilk gelen soru şu olmaktadır: Neden ek tazminat sadece sözleşmenin ödenmemiş ücret nedeniyle feshedilmesi durumunda öngörülüyor? Madde 17/1-ii’deki karmaşıklık, ihlalin vadesi geçmiş borçlardan kaynaklandığı sürece ek tazminat verilmesine açıkça izin vermesi ve tazmin edilebilir toplam tutarın asla sözleşmenin ‘kalan değerini’ aşamaması gerçeğinde yatmaktadır. Bu, kulüpler tarafından sergilenen kötü niyetli davranış vakalarının bu tür ek tutarların kapsamı dışında kalacağı anlamına mı gelir? Oyuncu, hafifletilmiş tazminat bakiyesine ek olarak, iddia edilen koşullar ağırlaştığı için ek bir miktar istediğinde FIFA, “hafifletilmiş tazminata eklenmesi gereken ek tazminatın, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle sözleşmenin erken feshine açıkça tabi olduğunu” vurgulamıştır.

Yazan: Öğr. Gör. Av. Dilay Unan

Editöryal: Türker Özdil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 Comments
scroll to top